Mynd i'r cynnwys

Gweminar Lansio Platfform Ecwiti Iechyd Cymru

Mehefin 22, 2023

Mae Platfform Datrysiadau Tegwch Iechyd Cymru yn blatfform digidol a lansiwyd ar 22 Mehefin 2023. Rhoddodd y gweminar drosolwg o weithgareddau arfaethedig ar gyfer y dyfodol a rhoddodd gyfle i chi ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan mewn cyd-gynhyrchu datrysiadau, datblygu astudiaethau achos a chyfrannu at ddysgu am weithredu seiliedig ar ddatrysiadau i leihau annhegwch iechyd.Mae’r platfform yn cynnwys offer data chwiliadwy a swyddogaeth llunio adroddiadau sy’n galluogi defnyddwyr i fewnbynnu eu termau chwilio a pharatoi allbynnau sy’n gysylltiedig â’r termau hynny. 

Deilliannau Dysgu:

  • Dealltwriaeth o Lwyfan Datrysiadau Tegwch Iechyd Cymru a gwaith ehangach menter Adroddiad Statws Tegwch Iechyd Cymru
  • Dealltwriaeth o’r ffordd y gallwch ddefnyddio’r llwyfan i lywio gweithredu seiliedig ar ddatrysiadau i leihau annhegwch iechyd.
  • Ymwybyddiaeth o waith y rhaglen yn y dyfodol a sut y gallwch gyfrannu

Cadeirydd:

  • Yr Athro Jo Peden, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Siaradwyr:

  • Sumina Azam, Cyfarwyddwr, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Christine Brown, Pennaeth Swyddfa Ewropeaidd Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Buddsoddi mewn Iechyd a Datblygiad, Fenis, yr Eidal
  • Nicola Evans, Pennaeth Anghydraddoldebau Iechyd a Chymunedau Iach, Llywodraeth Cymru
  • Mariana Dyakova – Ymgynghorydd yn Iechyd y Cyhoedd, Dirprwy Gyfarwyddwr ac Arweinydd Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Dr Rebecca Hill – Cyfarwyddwr Rhaglen (Polisi Iechyd Cyhoeddus), Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Addressing health inequities in Wales: The Welsh Health Equity Solutions Platform | PHNC Webinar – YouTube