Mynd i'r cynnwys

Hysbysiad Preifatrwydd

Dolen i’n hysbysiad preifatrwydd

Nid yw’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn cynnwys gwefannau, cymwysiadau na phyrth etc. y cysylltir â hwy o Lwyfan Datrysiadau Tegwch Iechyd Cymru; anogir defnyddwyr i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar wahân hyn.